info@satahukuk.com
Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi, No:7 Abide Sitesi B-2 Blok İç Kapı No: 26 Şişli/İSTANBUL

Sosyal Medya:

Ceza HukukuTürk Ceza ve Hukuk Yargılamasında Aleyhe Değiştirme Yasağı (“Reformatio in Peius”)

Ağustos 8, 20220

Özellikle ceza yargılamasında sanık için adeta kanun yoluna başvuru güvencesi niteliğinde olan aleyhe değiştirme yasağının, Türk hukukundaki yeri ve önemine değindiğimiz bu makale kapsamında ayrıca hukuk yargılamasındaki etkilerine de ışık tutulacaktır.  Zira aleyhe değiştirme yasağı, Türk hukuku mevzuatında yalnızca 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (“CMK”)’nda sınırlı ölçüde yer almakta olup 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu (“HMK”)’da açıkça düzenlenmemiştir. Her ne kadar aleyhe değiştirme yasağına ilişkin HMK’da açık hüküm bulunmasa da aleyhe değiştirme yasağının adil yargılanma ilkesi ile doğrudan ilişkili olması, hukuk yargılamasında gözetilmeli ve değerlendirilmelidir. Bu nedenle işbu makale kapsamında yargılamanın temel ilkelerinden olan aleyhe değiştirme yasağının Türk ceza ve hukuk yargılamasındaki yeri, önemi, işleyişi ve etkileri incelenecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://satahukuk.com/wp-content/uploads/2022/08/satahukukk.png
Kuştepe Mahallesi, İnönü Caddesi, No:7 Abide Sitesi B-2 Blok İç Kapı No: 26 Şişli/İSTANBUL
+90 (530) 021 75 48
info@satahukuk.com

Sosyal Medya:

Bizimle İletişime Geç

© 2011 Sata Hukuk. Tüm Hakları Saklıdır.